ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ (อายุ 17-35 ปี) จากทุกสาขาอาชีพ ที่สนใจการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการ EnvironHack ในหัวข้อ Water Hack แก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน!!

📅วันที่: 23 – 25 กันยายน จังหวัดระยอง

🏨สถานที่: โรงแรม Kantary Bay จังหวัดระยอง

❓โจทย์การแข่งขัน

  • เราจะส่งเสริมการอุปโภคและบริโภคน้ำให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร
  • เราจะช่วยกันป้องกันและบรรเทาปัญหามลพิษชายฝั่ง เช่น น้ำมันรั่วไหลได้อย่างไร

กำหนดการที่ต้องเข้าร่วม:

  1. วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 | Online Orientation กิจกรรมอบรมก่อนเริ่ม Hack
  2. วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 | Arrival Day เดินทางมาถึง รวมทีม และเริ่มวิเคราะห์ปัญหา
  3. วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 | Hack Day สร้าง Solution และทดสอบในพื้นที่
  4. วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 | Pitch Day นำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการ

*ไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างร่วมกิจกรรมในโครงการ*

  • สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับแบบฟอร์มการขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  • สำหรับทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับแบบฟอร์มความยินยอมในการเดินทางกลับบ้านทันทีโดยรับผิดชอบตนเองกรณีตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19

✏️สมัครเลย วันนี้ – 11 ก.ย. 2565 ทาง https://bit.ly/environhack-water

ℹ️ ติดต่อสอบถาม

Email: EnvironHackTH@gmail.com
Tel. 0884299565 & 0916965194 (ในเวลาทำการ)