ชวนดูสารคดี ‘The Need to Grow’ เราจะผลิตอาหารเพื่อคนบนโลกอย่างไร ในแบบที่ “ไม่ทำลายโลก” เสียเอง

วันนี้ EnvironHack มีสารคดีเกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่จะช่วยลดการทำลายและฟื้นฟูโลกของเราไปพร้อมกันมาชวนชมค่ะ สารคดีที่ว่านี้ มีชื่อว่า THE NEED TO GROW