สรุปเกี่ยวกับ ความตกลงปารีส (The Paris Agreement) และการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด Nationally Determined Contributions (NDCs)

อย่างที่เรารู้กันค่ะ ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กำลังเป็นประเด็นสำคัญต่อการพูดถึงและตื่นตัวไปหลายประเทศทั่วโลก และกำลังขยับขยายการรับรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ