ครั้งแรกที่ AICHR เปิดพื้นที่หารือกับตัวแทนเด็กจากประเทศอาเซียน เกี่ยวกับสิทธิของเด็กต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย 

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 – 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการหารือระหว่าง AICHR กับตัวแทนเด็กจากแต่ละประเทศใน ASEAN ในงานประชุม “Special Meeting 1/2023” ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียค่ะ