ค่ายอบรบนักสื่อความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 3 จัดโดย เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง

เมื่อวันที่ 18-21 มกราคม สมาชิกทีมออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของ EnvironHack และ HippoCampus House ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย “นักสื่อความหมายธรรมชาติ ครั้งที่ 3” ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดโดย เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง