กำหนดการ Climathon Bangkok

28 – 30 ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

สถานที่: โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada

18:00 น. ลงทะเบียน

19:30 น. Session: Climathon Hacker Networking Night (Cocktail Dinner) 

Talk: Sustainable Mobility & Transport Solutions โดยผู้แทนจาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) ประกาศโจทย์ Bangkok Climate Challenge ด้าน Transport & Mobility

   • คุณพนา อังกาบ – ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   • คุณนริศรา ศรีสันต์ – ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

20:00 น. Open Mic – Quick Idea Pitch

21:00 น. Team Formation/ Team Register

21:45 น. นัดหมายและแจ้งกำหนดการของวันถัดไป

22:00 น. จบกิจกรรมวันที่ 1 แยกย้ายกลับไปพักผ่อนที่พักของตัวเอง

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

สถานที่: C asean Ratchada

08:00 น. ลงทะเบียน/ รับประทานอาหารเช้า (Light Breakfast)

09:00 น. พิธีเปิด

09:30 น. Sharing Session 1: Cloud Technology on Climate Action by Tangerine

   • คุณฐากร ตอศิริกุล – Cloud Data Analytics
   • คุณสุปราณี สังข์ลักษณ์ – Google Maps Platform Product Manager

11:00 น. Workshop: Team Canvas 

   • คุณสิตตา มารัตนชัย – CEO and Co-Founder of Hackathon Thailand

12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13:00 น. Sharing Session 2: Let’s Ideate to Decarbonize Bangkok with Clean Energy and Better Electric Vehicles 

   • คุณนิชฌาน ภิรมย์สวัสดิ์ – Partnership Manager, PTT PLC

14:00 น. Workshop: How to Empathize (Journey Mapping)

   • คุณสิตตา มารัตนชัย – CEO and Co-Founder of Hackathon Thailand

14:30 น. Working Time: Hacking/ Mentoring/ Coaching/ Going Out 

   • คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ – ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อม) 
   • คุณชยุตม์ สกุลคู – CEO, Tact Social Consulting 
   • คุณภาณุ ตรัยเวช – อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   • คุณฐากร ตอศิริกุล – Cloud Data Analytics, Tangerine 
   • คุณสุปราณี สังข์ลักษณ์ – Google Maps Platform Product Manager, Tangerine 
   • คุณสรายุทธ มูลเมือง – Business Development, Tangerine
   • คุณนิชฌาน ภิรมย์สวัสดิ์ – Partnership Manager, PTT PLC
   • คุณศิริพร ศรีอร่าม – ประธานมูลนิธิ Love Wildlife
   • คุณวิเชียร สุรันนา – Senior Technical Consultant, MFEC
   • คุณนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น – อุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA)
   • คุณวิปัศยา ศรีมาน้อย – Sustainability and Climate Change Consultant, ERM
   • คุณสิตตา มารัตนชัย – CEO and Co-Founder of Hackathon Thailand

17:30 น. Progress Check-In

18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

19:15 น. Session: คำแนะนำในการนำเสนอผลงาน (Pitching Technique) 

   • คุณสิตตา มารัตนชัย – CEO and Co-Founder of Hackathon Thailand

19:30 น. Workshop: Inclusive & Sustainable Solution Ideation

   • คุณสิตตา มารัตนชัย – CEO and Co-Founder of Hackathon Thailand

20:00 น. Working Time: Hacking/ Mentoring/ Coaching

00:00 น. จบกิจกรรมวันนี้

มีพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้เอาถุงนอนและหมอนมา

ไม่มีห้องอาบน้ำบริการ แต่มีห้องน้ำล้างหน้าได้

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

สถานที่: C asean Ratchada

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า (Light Breakfast)

09:00 น. หมดเวลาส่งผลงาน

10:00 น. Session: นำเสนอ Idea และผลงานต่อคณะกรรมการ (ช่วงเช้า)

12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13:00 น. Session: นำเสนอ Idea และผลงานต่อคณะกรรมการ (ช่วงบ่าย)

16:00 น. Session: ประกาศผลผู้ชนะรางวัล

16:40 น. พิธีปิด

17:00 น. จบกิจกรรมวันนี้