ชวนระดมไอเดีย เพื่อลมหายใจที่ปลอดภัยไม่เป็นพิษ
 
เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ อายุ 18 – 35 ปี จากทุกสาขาอาชีพ ที่สนใจขุดค้นไอเดียสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ENVIRONHACK!
 
3 วัน 2 คืน กับการรู้จักเรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข ออกแบบวิธีแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ Hackathon นำเสนอไอเดียกับคณะกรรมการ ไอเดียที่ได้รับรางวัลมีโอกาสถูกนำไปต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาจริง สนุก โหด มัน ท้าทาย และ ภาคภูมิใจ
 
เราจะไปช่วยกันแก้ปัญหาการได้รับผลกระทบทางสุขภาพของคนในชุมชนภาคเหนือจากฝุ่นควัน PM2.5 ที่นับเป็นมลพิษทางอากาศ อากาศเป็นทรัพยากรที่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตต้องการเพื่อการหายใจ หากช่วงหนึ่งของปี มีผู้คนจำนวนมากที่ต้องหายใจเอาฝุ่นควันละอองเล็กๆ เข้าไปในปอด จะเกิดเป็นความเสียหายต่อสุขภาพ ต่อชีวิต ต่อระบบสังคมและเศษฐกิจ เชิญชวนทุกคนที่ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหานี้ มาร่วมค้นหาทางออกและเสนอไอเดียให้กับคนในชุมชนเพื่อการรับมือกับฝุ่นควันและป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะตามมาด้วยกันที่ Air Hack ค่ะ
 

📅วันที่: 27 – 29 มกราคม 2566 

🏨สถานที่: สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

❓โจทย์การแข่งขัน/Challenges:

Coping with air pollution PM2.5 การรับมือกับมลภาวะทางอากาศ PM2.5

Reduce/Stop Effects of air pollution on human health and practical
การลดหรือหยุดผลกระทบของมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพและกิจกรรมของมนุษย์
Air pollution response and adaptation
การตอบสนองต่อฝุ่นควันที่เป็นมลภาวะทางอากาศและการปรับตัวของคนในชุมชน
 

กำหนดการที่ต้องเข้าร่วม 

  1. วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 | Online Orientation กิจกรรมอบรมก่อนเริ่ม Hack
  2. วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 | Arrival Day เดินทางมาถึง รวมทีม และเริ่มวิเคราะห์ปัญหา
  3. วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 | Hack Day  สร้าง Solution และทดสอบในพื้นที่
  4. วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 | Pitch Day นำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการ (เต็มวัน) ตัดสินผลรางวัล (ครึ่งวันเช้า)

*ไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างร่วมกิจกรรมในโครงการ*

  • สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับแบบฟอร์มการขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  • สำหรับทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับแบบฟอร์มความยินยอมในการเดินทางกลับบ้านทันทีโดยรับผิดชอบตนเองกรณีตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19

✏️สมัครเลย วันนี้ – 13 มกราคม 2566  ทาง https://bit.ly/environhack-air

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 15 มกราคม 2566 

ℹ️ ติดต่อสอบถาม

Email: EnvironHackTH@gmail.com
Tel. 0884299565 & 0916965194 (ในเวลาทำการ)

ภาพกิจกรรม