Poster Airhack 800x1000-01

ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทุกสาขาอาชีพ ที่สนใจการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ EnvironHack ในหัวข้อ Air Hack

ในครั้งนี้ เราจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ลำปาง เมืองแอ่งกระทะ 1 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่นควัน เผชิญปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สุขภาพ โอกาสทางเศรษฐกิจ กิจกรรมนี้เป็นโอกาสของทุกคนที่รักอากาศสะอาดของภาคเหนือ เพื่อค้นหาทางออกให้ลำปางและจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือเป็นเมืองที่ผู้คนสามารถหายใจได้เต็มปอด และอยู่ร่วมกับพื้นที่ป่าได้อย่างยั่งยืน

📅วันที่: 13 – 15 มกราคม 2566 

🏨สถานที่: TBA, จังหวัดลำปาง

❓โจทย์การแข่งขัน

  • ต้านไฟป่าและมลพิษทางอากาศด้วยเทคโนโลยีอนาคต

กำหนดการที่ต้องเข้าร่วม 

  1. TBA | Online Orientation กิจกรรมอบรมก่อนเริ่ม Hack
  2. วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 | Arrival Day เดินทางมาถึง รวมทีม และเริ่มวิเคราะห์ปัญหา
  3. วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 | Hack Day  สร้าง Solution และทดสอบในพื้นที่
  4. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 | Pitch Day นำเสนอไอเดียต่อคณะกรรมการ

*ไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างร่วมกิจกรรมในโครงการ*

  • สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับแบบฟอร์มการขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  • สำหรับทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับแบบฟอร์มความยินยอมในการเดินทางกลับบ้านทันทีโดยรับผิดชอบตนเองกรณีตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19

✏️สมัครเลย วันนี้ – 3 มกราคม 2566 ภายในเวลาเที่ยงคืน ทาง https://bit.ly/environhack-air


ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 5 มกราคม 2566
 

ℹ️ ติดต่อสอบถาม

Email: EnvironHackTH@gmail.com
Tel. 0884299565 & 0916965194 (ในเวลาทำการ)