International Day of Clean Air for Blue Sky
September 7, 2023
10 เช็คลิสต์ที่เราทำได้เพื่อท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใสหายใจสะดวก

แชร์โพสต์นี้
Facebook
Twitter
Email
วันที่ 7 กันยายนของทุกปี เป็น วันอากาศสะอาดสากลเพื่อท้องฟ้าสดใส (International Day of Clean Air for Blue Sky) วันนี้ถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2019 โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญของอากาศสะอาดเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืน

วันอากาศสะอาดสากลเพื่อท้องฟ้าสดใส มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมการเจรจาและการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศทั่วโลก เน้นแนวคิด “ท้องฟ้าสดใส” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอากาศที่สะอาดและแจ่มใสซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพของมนุษย์ ระบบนิเวศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในวันนี้ ควรเป็นวันที่รัฐบาล องค์กร และทุกๆ ปัจเจกบุคคล ได้ลงมือทำสิ่งใดๆ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เช่น การปรับใช้กฎระเบียบด้านคุณภาพอากาศในองค์กร จัดการระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานสะอาดหมุนเวียน ทั้งหมดเพื่อให้ทุกฝ่ายพยายามร่วมกันเพื่อให้เรามีท้องฟ้าที่สะอาดสดใสไปด้วยกันทั่วโลก

 สำหรับพวกเราในฐานะบุคคล ก็สามารถทำตามเช็คลิสต์ 10 ข้อนี้ได้ เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันปรับปรุงคุณภาพอากาศ ทำให้ท้องฟ้าของเรายังสวยสดใสค่ะ

1. ลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะ: หันมาใช้การขนส่งสาธารณะ จักรยาน หรือเดินทุกครั้งที่เป็นไปได้ และเมื่อขับรถ ให้ดูแลรักษารถของเราอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้รถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาขพิจารณาเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือไฮบริดเพื่อลดการเผาผลาญน้ำมัน

2. ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด: ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน และถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงาน เป็นการช่วยลดมลพิษจากโรงไฟฟ้า

3. งดการเผากลางแจ้ง: หลีกเลี่ยงการเผาขยะ ใบไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ในที่โล่ง เนื่องจากจะเป็นการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายออกสู่อากาศ ใช้วิธีการรีไซเคิลและการทำปุ๋ยหมักแทน

4. ใช้น้ำอย่างประหยัด: ใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดพลังงานสารเคมีในกระบวนการบำบัดน้ำ เป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศจากโรงบำบัดน้ำเสีย

5. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีสารเคมีอันตรายน้อย จะสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศภายในอาคารและการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

6. ปลูกต้นไม้เพิ่มความเขียวขจี: ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ท้องถิ่นหรือริเริ่มปลูกต้นไม้ในที่ว่าง เนื่องจากต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และปล่อยออกซิเจนออกมา ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น

7. ลดขยะ ใช้ซ้ำ รีไซเคิล: ลดการใช้สิ่งของแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและเลือกใช้วิธีการนำกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิลวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมเพื่อลดการเกิดขยะ และลดความจำเป็นในกระบวนการผลิตของใช้ใหม่ซึ่งใช้พลังงานมาก

8. ลดมลพิษทางอากาศภายในอาคาร: รักษาพื้นที่ภายในอาคารให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก ใช้เครื่องฟอกอากาศหากจำเป็น และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในอาคาร หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่รุนแรงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีละอองซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในอาคาร

9. ส่งเสริมการมีอากาศบริสุทธิ์: สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มในระดับองค์กร หรือนโยบายท้องถิ่น ที่ส่งเสริมอากาศสะอาดและแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน

10. ให้ความรู้แก่ผู้อื่น: แบ่งปันความรู้ของเราเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและความสำคัญของการลงมือทำสิ่งใดๆ เพื่อให้เราได้มีอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เพื่อน ครอบครัว และชุมชนของเรามีวิถีปฏิบัติที่ทำให้เรามีอากาศสะอาดต่อไปนานๆ

ความพยายามร่วมกันของเราทุกคนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการรักษาคุณภาพอากาศและการอนุรักษ์ให้ท้องฟ้าที่สดใสยังอยู่กับเราไปอีกนาน

ขอให้วันนี้เป็นวันที่เราได้ออกไปด้านนอกอาคาร สูดหายใจเอาอากาศสะอาดเข้าไปในปอด และได้เงยหน้าชื่นชมท้องฟ้าที่สดใสค่ะ

ข่าวสาร/บทความล่าสุด

ติดตามพวกเราได้ที่