ทำไมต้องทำ EnvironHack?

แม้ว่าเราจะรับมือกับเชื้อไวรัสโควิดมาได้อย่างฉิวเฉียด ด้วยวัคซีนและวิธีการปฏิบัติแบบ New Normal ที่ทุกคนร่วมมือกัน แต่มีปัญหาหนึ่งที่ยังดำเนินอยู่ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและเงียบเชียบ ราวกับว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราทุกคนจะตื่นตัวพร้อมกัน ปัญหานั้นคือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทีมงาน EnvironHack มาจากหลากหลายที่มา แต่สิ่งที่เรามีเหมือนกันคือความเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลดน้อยลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้อย่างไม่มีการชดเชย และการก่อสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ที่สร้างผลกระทบทางธรรมชาติต่อเนื่องจนเกิดปัญหาตามมาไม่รู้จบ

เราเชื่อว่า นอกจากพวกเราแล้ว ยังมีคนอีกมากในประเทศของเราที่สนใจและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจึงริเริ่มกิจกรรม EnvironHack เพื่อชวนทุกคนที่มองเห็นปัญหานี้และเชื่อว่าตนเองจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ มาอยู่รวมกัน 24-36 ชั่วโมง ตามคอนเส็ปต์ของ Hackathon เพื่อมาค้นหา ศึกษาข้อมูล ออกแบบ และทดลองโปรโตไทป์ (ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่จะแก้ปัญหา) เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

กิจกรรมของเราจึงถูกเรียกว่า EnvironHack มาจากคำว่า Environment สิ่งแวดล้อม และ Hack การแก้ปัญหาแบบกัดไม่ปล่อยนั่นเอง

จะเข้าร่วม EnvironHack ได้อย่างไร?

กิจกรรม EnvironHack จะถูกจัดให้เกิดขึ้นรวมทั้งหมด 6 ครั้ง ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อกระจายการร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆ ที่มีปัญหาเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  • เดือนสิงหาคม 2565 > /Beach Hack > แก้ไขปัญหาชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน, จังหวัดเพชรบุรี
  • เดือนกันยายน 2565 > Water Hack > การจัดการน้ำและมลพิษชายฝั่ง, จังหวัดระยอง
  • เดือนตุลาคม 2565 > Climathon BKK > ร่วมแก้ไขปัญหา Climate Change ไปพร้อมกับ 170 เมือง 60 ประเทศทั่วโลก, กรุงเทพมหานคร 
  • เดือนพฤศจิกายน 2565 > Koh Hack > เฟ้นไอเดียลดมลพิษเพื่อทุกชีวิตบนเกาะ, จังหวัดภูเก็ต
  • เดือนธันวาคม 2565 > River Hack > ปลุกไฟอนุรักษ์ ดีไซน์นวัตกรรมพิทักษ์แม่น้ำโขง, จังหวัดหนองคาย
  • เดือนมกราคม 2566 > Air Hack > ต้านไฟป่าและมลพิษทางอากาศด้วยเทคโนโลยีอนาคต, จังหวัดลำปาง

สมัครมาได้ไม่ว่าจะมาเดี่ยวเพื่อรวมทีมใหม่หรือมาเป็นทีมก็ได้ กิจกรรมไม่กำหนดเพศและอายุ ขอเพียงมีกำลังใจ กำลังสมอง และความพร้อมที่จะตะลุยแก้ปัญหาแบบมาราธอนไปด้วยกัน

รับรองว่าจะสนุก โหด มัน ได้ทางออกใหม่ของปัญหาที่รบกวนใจ และได้เพื่อนที่มีหัวใจเดียวกันกลับไปเยอะแยะเลย

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ผ่านมา

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รวมพลังกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย

ติดต่อเรา

Email: EnvironHackTH@gmail.com

Tel: 0884299565 & 0916965194